Yenilik İçin Meydan Okuma Nedir?

Çukurova yenilik ekosistemi için geliştirilen Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması geleneksel tasarım yarışmalarından yöntemi ve sonuçları ile ayrışmaktadır.

İki eleme aşaması olan yarışmada, öncelikle konsept veya üretime yakın durumdaki, henüz yayınlanmamış, satılmamış,  tasarım tescili süreci sonuçlanmamış fikirler yarışma temalarına uygun olarak toplanacaktır. İlk Seçici Kurul elemesinden finale kalan 10 proje iki aşamadan oluşan geliştirme sürecine tabi olacaktır.

İlk geliştirme sürecinde çözümler-fikirler hızlandırma, ölçeklendirme, iş ve ürün geliştirme desteği, çalışır prototip üretimine hazırlık için mentörler eşliğinde ‘Design Sprint’ etkinliği ile geliştirilir. İkinci geliştirme aşamasında ise çalışır prototiplerin bir ay süresince üretilmesi ve test edilmesi gerçekleşir. Ödüllendirme ikinci geliştirme aşamasından sonra yapılacak final jüri ile sonlandırılır.

Ambalaj tasarımı odağında açıklanan yarışmaya katılımcılar ekipler oluşturarak, konsept halinde veya üretime yakın aşamalarda, daha önce yayınlanmamış, tescillenmemiş, tescil başvurusu sonuçlanmamış çözümleri ile başvurularını tamamlar.

Tanımlar:

Innovation & Design Challenge: Tasarım odaklı yenilik yarışmasının takip ettiği metodolojilere verilen isimlerdir. Meydan okuma yaklaşımında önceden tespit edilen problemlere, yenilikçi çözüm getirecek işletme veya kişilerin eşleştirilmesi ve gelişen önerilerin hızlandırıcı metodolojiler eşliğinde üretime hazırlanması ve ölçeklenmesi amaçlanır.

Design Sprint: Google Ventures tarafından geliştirilen ‘Design Sprint’ metodolojisi, zorlu problemlerin çözüm sürecinde kullanılmak için tasarlanan bir inovasyon aracı. Problemi anlamlandırma, çözüm tasarlama, prototip geliştirme, faydalanıcı ile test etme süreçlerinin tümünü kapsayan bütünsel yöntem, farklı sektörlerin ürün ve hizmet tasarımı süreçleri için kullanılıyor. Bu yenilik yarışmasının ilk geliştirme sürecini oluşturacak ‘Design Sprint’ COVID-19 önlemlerine uygun olarak,  hem sanal hem de fiziksel ortamda katılıma uygun olarak tasarlanmıştır.