Amaç ve Kapsamı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile yürütülmekte olan Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi kapsamında kurulmakta olan Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri kapsamında Çukurova Yenilik ekosisteminde, ürün yeniliği alanındaki problemlere gerçekçi çözümler sağlayacak Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasının başvuruları açıldı!

Adana ve Mersin Yenilik Merkezlerinin temel amaçları; yenilik kültürünü beslemek, Adana’da ve Mersin’de yenilik ekosistemini geliştirmek, yenilik odaklı birer buluşma ve etkileşim noktası olmak, ekosistemdeki işletmelerin yenilik için olan ihtiyaçlarını belirleyerek onlara yol haritası oluşturmak ve eğitim, danışmanlık, mentörlük ve fiziksel altyapı gibi yenilik kapasitesi geliştirme hizmetleri sağlamaktır.

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmaları serisi, merkezlerin Farkındalık ve Ekosistem Geliştirme Hizmetleri dahilindeki etkinlik serilerinden biridir. Yarışmanın düzenleyici ve destekleyici paydaşları ise Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Çukurova Kalkınma Ajansı’dır. Yarışmanın en önemli amacı Çukurova ve Türkiye yenilik ekosistemlerinde karşılaşılan ürün inovasyonu eksikliklerine gerçekçi katkılar sunmak ve ürün tasarımı alanındaki yenilik düzeyini artırmaktır.

Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan Tasarım Odaklı Yenilik Yarışma serisi bölgenin farklı sektörlerine hedef alarak ekosistemin yenilik kapasitesinin ürün tasarımı alanında farklı problemlere gerçekçi çözümler arayarak artırılması için kurgulanmıştır.

İlk olarak, Çukurova Bölgesinin önemli üretim alanlarından olan Gıda-Tarım-Ambalaj-Lojistik Değer zincirine odaklanılan “Son tüketiciye ve ihracata yönelik gıda paketlemesinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler” üzerine bir yarışma düzenlenecektir.

Bölgede temsil edilen tüm sektörlerden işletmelerin somut tasarım problemleri insan-odaklı tasarım araştırma metodolojileri ile düzenlenen bir saha araştırması ile tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlara çözüm aranacak olan yarışmada, ulusal katılım ile problem çözücüler ile Çukurova ekosistemindeki çözüm arayıcı işletmelerin buluşturulması hedeflenmiştir.

Dört ay sürecek yarışma iki eleme aşamasına sahip olacak olup, ikinci aşamaya geçirilen 10 finalist proje hızlandırma, ölçeklendirme ve proje geliştirme aşaması ile üretime hazır, çalışan prototiplere dönüştürülecektir. Bu projelerin test aşamasından sonra gerçekçi ürünlere dönüştürülecek projeler ödüllendirilecektir.