Tasarla Çukurova Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması başvuru sahiplerine yarışmamıza olan ilgileri için teşekkür ederiz.

2-3-4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 1. Jüri Değerlendirmesi sonucu Geliştirme Ödülü’nü kazanan ve yarışmanın ikinci fazı olan fikir geliştirme ve prototipleme aşamasına geçen aşağıdaki proje sahiplerini tebrik ederiz.

002 Başvuru No’lu ARD isimli proje,
008 Başvuru No’lu İçiDışıBir isimli proje,
009 Başvuru No’lu BITE isimli proje,
010 Başvuru No’lu Parrot isimli proje,
013 Başvuru No’lu KURUYA isimli proje,
014 Başvuru No’lu CloudBrew isimli proje,
017 Başvuru No’lu ba’ isimli proje,
018 Başvuru No’lu Traheid isimli proje,
019 Başvuru No’lu DÖNGÜ isimli proje,
020 Başvuru No’lu SeyCey isimli proje

 

Listelen projeler 7-8 Kasım tarihlerinde çevrimiçi platformlarda yapılacak olan Design Sprint programına katılmaya hak kazanmıştır. Design Sprint program takvimi ve gündemi proje sahipleri ile e-posta yoluyla paylaşılacak olup soru ve teknik destek ihtiyacı halinde info@tasarlacukurova.com adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Amaç ve Kapsamı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile yürütülmekte olan Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi kapsamında kurulmakta olan Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri kapsamında Çukurova Yenilik ekosisteminde, ürün yeniliği alanındaki problemlere gerçekçi çözümler sağlayacak Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasının başvuruları açıldı!

Adana ve Mersin Yenilik Merkezlerinin temel amaçları; yenilik kültürünü beslemek, Adana’da ve Mersin’de yenilik ekosistemini geliştirmek, yenilik odaklı birer buluşma ve etkileşim noktası olmak, ekosistemdeki işletmelerin yenilik için olan ihtiyaçlarını belirleyerek onlara yol haritası oluşturmak ve eğitim, danışmanlık, mentörlük ve fiziksel altyapı gibi yenilik kapasitesi geliştirme hizmetleri sağlamaktır.

Devamı

Yenilik İçin Meydan Okuma Nedir?

Çukurova yenilik ekosistemi için geliştirilen Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması geleneksel tasarım yarışmalarından yöntemi ve sonuçları ile ayrışmaktadır.

İki eleme aşaması olan yarışmada, öncelikle konsept veya üretime yakın durumdaki, henüz yayınlanmamış, satılmamış,  tasarım tescili süreci sonuçlanmamış fikirler yarışma temalarına uygun olarak toplanacaktır. İlk Seçici Kurul elemesinden finale kalan 10 proje iki aşamadan oluşan geliştirme sürecine tabi olacaktır.

İlk geliştirme sürecinde çözümler-fikirler hızlandırma, ölçeklendirme, iş ve ürün geliştirme desteği, çalışır prototip üretimine hazırlık için mentörler eşliğinde ‘Design Sprint’ etkinliği ile geliştirilir. İkinci geliştirme aşamasında ise çalışır prototiplerin bir ay süresince üretilmesi ve test edilmesi gerçekleşir. Ödüllendirme ikinci geliştirme aşamasından sonra yapılacak final jüri ile sonlandırılır.

Devamı

Gıda kategorileri

 • Yaş meyve/sebze taşınması için çözümler
 • Kuru gıda maddelerinin (bakliyat, kuruyemiş vb.) paketlenmesi ve taşınması için çözümler
 • Sıvı gıda maddelerinin (yağ, salça vb.)  paketlenmesi ve taşınması için çözümler
 • Hayvansal gıdaların (et, süt, peynir ürünleri) paketlenmesi ve taşınması için çözümler
 • İşlenmiş gıdalar (hazır yemek, konserve vb) paketlenmesi ve taşınması için çözümler

 

Çözüm aranan alanlar:

 • Geri dönüştürülebilir materyallerden paketleme çözümleri
 • Tekrar kullanılabilir (reusable) veya ileri dönüşüm (upcycling) paketleme çözümleri (Örn: Ahşaptan ürün çözümleri – ambalaj kullanıldıktan sonra yeni işlev kazanır.
 • Katma değerli İşlevsel Paketleme ve Taşımaya yönelik ürünler (kolay açılabilen, tekrar kapanabilen, aç-ye, on-the-go, kişiselleştirilebilen/ kişiselleştirilmiş ambalaj çözümleri vb)
 • Akıllı ambalajlama çözümleri – Smart Packaging (Örn: TTT gösteren akıllı etiketler)
 • Rafa hazır paketleme çözümleri (Shelf-ready)
 • Raf ömrünü uzatan ve soğuk zincir taşımada bozulmaları veya kalite kaybını azaltan paketleme çözümler
 • Lojistikte verimi artıracak gıda paketlemesi çözümleri
 • Düşük maliyetli paketleme çözümleri (Örn:Tarlada/Yerinde kolileme) (low-cost packaging)
 • Yenilebilir ambalajlar

++     COVID-19 sonrası gıda sektöründe COVID-19 bulaşma ve yayılma riskini azaltmaya yönelik paketleme çözümleri

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasına katılarak aşağıdaki Küresel Amaçlara katkıda bulundun! 

Ödüller

1. Aşama Ödüller

Geliştirme Ödülü

Yarışmanın 1. Değerlendirmesini geçen 10 proje geliştirme aşaması ödülüne hak kazanır.

Bu aşamada ambalaj, üretim, endüstriyel tasarım ve pazarlama konusundaki uzmanlar eşliğinde projelerin üretime ve ürün geliştirmeye uygunluğu tartışılacak ardından eksik konular uzman kişiler eşliğinde çözümlenecektir. Bu aşamada Adana-Mersin’de bir Design Sprint düzenlenecektir.

2. Aşama Ödüller

Nakdi Ödüller

Yarışmada ilk 3 dereceye giren proje sahibi ekipler nakit ödüller almaya hak kazanacaklar.

Özel Ödüller

Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri özel ödül veya ödüllere layık görebilir.

Daha sonra açıklanacaktır.

Ayni Ödüller

Final değerlendirmesinde 1. 2. ve 3. gelen ekiplere aşağıdaki ayni ödüller verilecektir.

 • Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri altyapısından 1 yıl boyunca (2021 yılı içerisinde) ücretsiz faydalanma.
 • Kazanan ekiplerin ihtiyacına uygun olarak Yenilik Merkezleri tarafından belirlenecek eğitim ve mentorluk hizmetlerinden faydalanma (2021 yılı içerisinde).
Başvuru ve Kayıt

Yarışma Takvimi

Seçici Kurul

Mentorler

Sıkça Sorulan Sorular

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi İstihdam Yaratımı Bileşeni kapsamında açılan Yenilik Merkezleri Adana ve Mersin’de Yenilik ekosisteminin oluşturulması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Merkezler, Adana’da Adana Sanayi Odası (ADASO), Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından desteklenmektedirler.

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasının takip ettiği metodolojilere verilen isimlerdir. Meydan okuma yaklaşımında önceden araştırmalar ve analizler ışığında çözüm arayanların tespit edilen problemlerine, yenilikçi çözüm üretecek kişilerin eşleştirilmesi ve gelişen önerilerin hızlandırıcı ve geliştirici metodolojiler eşliğinde üretime hazırlanması amaçlanır.

Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri kurulurken sahada yapılan araştırmalar ışığında, ekosistemde bulunan ve çoğunluğu KOBİ olan işletmelerin en önemli problem alanlarından birinin ürün yeniliğinde yavaşlık ve farkındalık eksikliği olduğu gözlenmiştir. Bu gözlemler ışığında merkezlerin faaliyet ve etkinlik hizmetleri arasına ürün yeniliği farkındalığını arttırıcı, işletmeleri bu alanda güçlendirici ve bu konuda somut adımlar üretecek hizmetler geliştirilmiştir. Bu odakla tasarlanan yarışma, öncelikle Adana ve Mersin’den en hızlı çözümlenmesi gereken problemlerden biri olarak Gıda-Tarım değer zincirine önemli katkı sunacak ambalaj ve paketleme çözümlerini insan-odaklı ve işbirlikçi yaklaşımlarla önceliklendirmiştir. Belirli aralıklarla tekrarlanması ve ekosistemde saptanan farklı ürün geliştirme ve yenilik ihtiyaçlarına çözüm araması beklenen Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasının ilki 2020 yılında düzenlenecektir.

İki aşamalı yarışmanın her aşaması farklı ödüllendirmeler içermektedir. İlk aşamayı kazananların projeleri Gıda-Tarım değer zincirine üretim ve tasarım yapan uzmanlar eşliğinde geliştirilecek, prototiplenecek ve ikinci değerlendirme ile kazananlar yeniden ödüllendirilecektir. ortaya çıkan projelerin ekosistemde çözün arayan işletmelerin problemlerini çözmesi beklenmektedir. Yenilik Merkezleri bu süreçleri tasarlayarak ve yöneterek, çözümlerin gerçek hayata taşınmasına ve bölgedeki işletmelerce pazara çıkarılmasına öncülük edecektir.

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması iki aşamalı bir ödüllendirme süreci içerir.

1. Aşamada geliştirme aşamasını kazanan çözüm üreticiler yatırımcılardan, Tarım -Gıda değer zincirinde paketleme ve üretim konusundaki liderlerden, çözüm arayan işletmelerden ve iş liderlerinden ve Yenilik Merkezi uzmanlarından destek ve akıl hocalığı ile çözümlerini ölçeklendirmeye yardımcı olmak için bir aylık bir geliştirme programına katılmak üzere seçilirler. Bu aşamayı tamamlayan her çözüm arayıcı çalışır, test edilmiş ve onaylanmış bir prototipe sahip olur. Bu aşamanın sonunca ise nakit ödüller ve özel ödüller ile finale kalan çoğu proje tekrar ödüllendirilecektir. Aynı zamanda başarı ile prototiplenen her projenin yatırımcı, çözüm arayan işletmeler ve girişimcilere projelerini sunma imkanı olacaktır.

Tasarım Maratonları yenilik, teknoloji ve tasarıma ilgi duyan üretici ve yaratıcı insanların bir araya toplanıp çok kısa sürede çok önemli problemlere çözüm bulmaları için düzenlenen etkinliklerdir. Google, Facebook gibi bir çok büyük şirket önemli bir çok ürününü/fikrini, şirket içinde düzenledikleri maratonlar (Design Sprint veya Hackathon) ile üretmektedirler

Yenilik, ürün tasarımı ve geliştirmesi alanlarında çalışmalar yapan, Çukurova yenilik ekosisteminde öne çıkan değer zincirindeki üretime ve yeni ürün geliştirmeye yön verecek çözümler üretmekten keyif alacak endüstriyel tasarımcılar, mühendisler, teknolojistler, girişimciler, benzer alanlarda çalışan ve ilgili bölümlerin öğrencileri, 2-6 kişilik takımlar oluşturarak olarak yarışmaya katılabilirler. Takımların multidisipliner ve birbirini tamamlayıcı yetkinliklerle kurulması seçici kurul için önceliklidir. Yarışmaya katılacak olan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılım takımlar halinde yapılacaktır. Yarışma iki aşamalı ödüllendirmeden oluşan ve takım çalışması gerektiren geliştirme süreçleri içerdiği için tamamlayıcı takım yapısı şartı aranmaktadır. Takımların Gıda-Tarım değer zincirini odak alan endüstriyel tasarım projeleri üretmeleri gerektiğinden, ilgili konularda uzmanlık sahibi, 2-6 kişinin başvuruları kabul edilecektir.

Yarışmaya katılımcılar yalnızca bir proje ile katılabilirler. Takım katılımcıları herhangi bir üye farklı bir takım ile yarışmaya katılamaz. Her takım bir proje ile başvuru yapar.

Yarışmanın teması ve konuları Yenilik Merkezi kurulurken yapılan saha araştırmaları ışığında belirli ön problem alanlarının tespiti ile belirlenmeye başlamıştır. Daha sonrasında yalnızca yarışma odak sektörleri konuları ve yaratacakları etkinin tespiti amaçlı bir saha araştırmasında Adana ve Mersin’de yenilik ekosistemi ve yenilik Merkezi merkezinden yola çıkarak çözüm arayan işletmeler, yenilik üretiminde katalizör olan paydaşlar ve ekosistemdeki farklı sektörlerden ürün inovasyonu uzmanları ile görüşmeler yürütülmüştür. İnsan odaklı araştırma süreçlerinin ardından konular işbirlikçi ve birlikte çalışma metodolojileri ile katılımcı süreçler ile kararlaştırılmıştır.

30 Ekim 2020 Başvuru Kapanışı: Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasının başvuruları kapanır.

Ön Eleme: Yarışma şartnamesinde belirtilen katılım koşullarını sağlamayan projelerin elenmesi.

2-3-4 Kasım 2020 – 1. Seçici Kurul Değerlendirmesi : Seçici kurul yarışmaya katılmaya hak kazanmış her projeyi linkte belirtilen değerlendirme kriterlerinden geçirir. Değerlendirmeden geçen projeler arasından 10 asil 10 yedek proje “Hızlandırma ve Geliştirme” ödülünü kazanır.

5 Kasım 2020 İlk Ödüllendirme: Geliştirme Ödülünü kazanan takım katılımcıların açıklanması. 10 Asil 10 yedek kazananlar arasından ödülü kabul edip, kesinleşenlerin Geliştirme sürecine davet edilmesi. Katılması uygun bulunan ve onaylanan 10 finalistin Sprint için hazırlanması.

Aralık 2020 2. Seçici Kurul Değerlendirmesi ve Final Ödüllendirme: Hızlandırma ve geliştirme aşamasını başarıyla tamamlamış projeler arasından ilk üç ödül ve özel ödülleri kazananlar açıklanır.

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasının diğer yarışmalardan farkı, ilk seçici kurul değerlendirmesi ile kazanan projelerin konsept halinden üretilebilir bir endüstriyel ürüne geliştirilmesi ödüllendirmesi içermesidir. Geliştirme ödülünün amacı katma değerli, üretme uygun, pazara hazır ve gerçekçi çözüm önerilerinin geliştirilip Çukurova ekosistemi araştırılarak tespit edilen Gıda-Tarım değer zincirine ulusalda bir katkı sağlamaktır.

1. Seçici kurul değerlendirmesine katılan projeler içerisinden geliştirmeye açık ve uygun bulunan 10 tane proje iki aşamalı olarak geliştirilecektir.

1. Aşama İlk aşamada ambalaj, üretim, endüstriyel tasarım ve pazarlama konusundaki uzmanlar eşliğinde projelerin üretime uygunluğu, ürün geliştirmeye uygunluğu tartışılacak ve eksiklikler konularında uzman kişiler eşliğinde çözümlenecektir. Bu aşamada Adana-Mersin’de bir Design Sprint düzenlenecek, geliştirilecek projelerin sahipleri COVID-19 önlemleri alınarak SprintLAB’e katılabilecek veya sanal olarak SprintLAB’deki geliştirme programına bağlanabileceklerdir.

2. Aşama Geliştirme sürecinin ikinci aşaması olan prototipleme, projelerin çalışan, üretime en yakın hallerinin prototiplenmesi ve test edilmesi için gerekli olan aşamadır. Bu aşamanın kendi değerlendirme kriterleri arasından ödül almaya hak kazanan projeler ise, büyük ödüle hak kazanır. Prototiplenen projelerin testi ve onaylanması sağlanır. Test aşaması süresince projelerin yeniden prototiplenmesi gibi yineleme süreçleri doğabilir. Bu aşama kullanıcı onaylaması ile bitirilir.

Bu aşamada Adana-Mersin’de bir PrototypingHUB kurulacak, geliştirilecek projelerin sahipleri COVID-19 önlemleri alınarak prototipleme aşamasına katılacaklardır. Tüm yarışma sürecinde yalnızca bu aşamada proje sahiplerinin Adana-Mersin’e COVID-19 önlemleri alınmış bir biçimde ulaşması beklenmektedir. Düzenleyiciler ulaşım organizasyonunu yapmayı taahhüt eder. Büyük ödülleri kazanan proje sahipleri,  1.lik, 2.lik, 3.lük ve özel ödülleri almaya hak kazanır.

Geliştirme 1. Aşama için Adana-Mersin bölgesinde bir SprintLAB kurulacaktır. Design Sprint metodolojileri eşliğinden yürütülecek programda, proje sahiplerinden sahaya COVID-19 önlemleri alınarak katılacak katılımcılar ve sanal olarak SprintLAB’deki geliştirme programına bağlanabilecek olanlar Çukurova’dan ve Türkiye’den endüstri, iş ve tasarım uzmanları ile fikirlerini geliştireceklerdir.

1.Seçici kurul değerlendirmesinde asil olarak finale kalan ve geliştirme aşamasından prototiplenebilir olarak uygun görülen 10 proje prototiplenecektir. 10 Asil 10 Yedek üye arasından, prototipleme süresince çalışmayı kabul eden, sahaya gelebilecek ve yenilik merkezlerinin prototipleme imkanlarıyla ve yarışmanın süresi boyunca prototiplemeye örtüşen projeler arasından seçilecektir.

Geliştirme iki aşamalıdır. İlk aşama olan Design Sprint’e fiziksel katılım zorunlu değildir. Sanal ortamlardan geliştirme haftası boyunca verilecek tüm randevulara belirtilen dijital araçları kullanarak katılmak zorunludur.

İkinci aşama olan prototiplemede çalışır modellerin üretilmesi ve test edilmesi belirli yinelemeleri de içereceğinden, ortaya çıkan projelerin sahada fiziksel katılım ile geliştirilmesi zorunludur.

Yarışmanın ilk değerlendirme sürecini ve geliştirme aşamasını başarıyla tamamlayan adayların ulaşım masrafları ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Adana ve Mersin dışından katılacak olan ve ulaşım masraflarının karşılanmasını talep eden katılımcılar için son başvuru tarihi 25.10.2020’dir.

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması iki aşamalı bir ödüllendirme süreci içerir.

Yarışmanın 1. Değerlendirmesini geçen 10 proje geliştirme aşaması ödülüne hak kazanır.

Bu aşamada ambalaj, üretim, endüstriyel tasarım ve pazarlama konusundaki uzmanlar eşliğinde projelerin üretime uygunluğu, ürün geliştirmeye uygunluğu tartışılacak ve eksiklikler konularında uzman kişiler eşliğinde çözümlenecektir. Bu aşamanın tamamlanması için  Adana-Mersinde bir Design Sprint düzenlenecektir.

Design Sprint sırasında yapılan geliştirmenin ardından bir aylık süreçle çalışır prototipi üretilebilen projeler arasından final değerlendirme ile ilk 3 dereceye giren proje sahibi ekipler ve özel ödüllere uygun görülen ekipler parasal ödüller ile ödüllendirilecektir.

Hem sanal hem de fiziksel bir alan olarak kurgulanacak olan SprintLAB, proje geliştirme için çözüm üretenlerin, çözümü geliştirmek üzere yarışmaya katkı veren uzmanların buluşma alanıdır. Adana-Mersin’de kurulacak olan bu sanal-fiziksel stüdyoda proje sahipleri, Gıda-Tarım değer zincirine üretim ve tasarım yapan uzmanlar tarafından geliştirilecektir.

Ekim – Kasım 2020 arasında faaliyet gösterecek, geliştirme aşamasının ilk yarısını tamamlamış projelerin çalışır prototiplerinin üretileceği, test edileceği ve validasyonunun tamamlanacağı fiziksel üretim alanıdır. Bu alanda kullanılacak teçhizat Avrupa Birliği tarafından desteklenen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ADASO, MTSO, MTOSB işbirliği ile yürütülen Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi İstihdam Yaratımı Bileşeni kapsamında açılan Yenilik Merkezlerinin hizmetleri için satın alınmıştır. Merkezlerin hizmetlerinden biri olan altyapı sağlama kapsamında ilk olarak Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması için faaliyete geçeceklerdir.

Tüm sorularınızı info@tasarlacukurova.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. En kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

İletişim

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması ile ilgili tüm sorularınız için info@tasarlacukurova.com mail adresi aracılığıyla bize sorularınızı iletebilirsiniz.